Regulamin Aplikacji Piercing Spot

§1 Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Piercing Spot (dalej: „Aplikacja”).
  2. Aplikacja jest własnością Piercing Spot sp. z o.o., z siedzibą w ul. Długa Grobla 8 / 3, 80-754 Gdańsk, NIP: 5833450178, KRS: 0000970290 (dalej: „Wydawca”).
  3. Korzystanie z Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Użytkownik po wykonanym przekłuciu w salonie firmowym ma możliwość pokazania kodu QR swojej karty z aplikacji Piercing Spot lub numeru karty do skanowania uprawnionemu pracownikowi w salonie Piercing Spot.
  5. Po zeskanowaniu karty klienta, o której mowa w §1 ust. 4, użytkownikowi zostanie przypisana wizyta w koncie klienta.
  6. Po uzbieraniu w aplikacji liczby przekłuć określonej w aplikacji, kolejne przekłucie jest bezpłatne. W aplikacji Piercing Spot jest możliwość sprawdzenia ile przekłuć brakuje do darmowego przekłucia. Po osiągnięciu odpowiedniej liczby przekłuć aplikacja poinformuje użytkownika, pokazując stosowną informację.
  7. Nie ma możliwości wymiany bezpłatnego przekłucia na pieniądze.
 

§2 Rejestracja i Użytkowanie

  1. Aby korzystać z Aplikacji, użytkownik musi dokonać rejestracji, podając imię, nazwisko, adres email oraz hasło, lub korzystając z logowania przez Google.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych i aktualnych danych.
  3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i konta.
 

§3 Prawa i Obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownik ma prawo do korzystania z funkcji Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania oraz z poszanowaniem praw innych użytkowników i przepisów prawa.
  3. Użytkownik jest zachęcany do zgłaszania wszelkich napotkanych błędów, nieprawidłowości lub problemów technicznych związanych z działaniem Aplikacji. Zgłoszenia takie prosimy kierować na adres email info@piercingspot.pl lub poprzez formularz kontaktowy w Aplikacji. Każde zgłoszenie jest dla nas cenne i będzie rozpatrywane w celu ulepszenia funkcjonalności Aplikacji.
 

§4 Zakaz Wykorzystywania Błędów i Obejścia Zabezpieczeń

  1. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania ewentualnych błędów aplikacji, hackowania, prób nieautoryzowanego dostępu, a także wszelkich działań mających na celu obejście zabezpieczeń aplikacji.
  2. Naruszenie tego zakazu może skutkować natychmiastowym zablokowaniem dostępu do Aplikacji oraz odpowiedzialnością prawną.
 

§5 Ochrona Danych Osobowych

  1. Wydawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Aplikacji.
 

§6 Zmiany w Aplikacji i Regulaminie

  1. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Aplikacji oraz w Regulaminie.
  2. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez Aplikację lub email.
 

§7 Postanowienia Końcowe

  1. W przypadku sporów związanych z korzystaniem z Aplikacji, będą one rozstrzygane przez właściwe sądy lokalne.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.